INSCRIPCIONS CURS 2019 - 2020

Les inscripcions pel proper curs 2019 -2020, s'iniciaran el proper dia 8 d'agost, i es finalitzaran al exhaurir la totalitat de places disponibles. 

Per portar a terme la inscripció has de seguir els següents passos: 

- Omplir el document d'inscripció (clica aquí) 

- Omplir l'autorització(SEPA) per formalitzar els cobraments mensuals de les quotes (Clica aquí)

- Presentar tota la documentació necessària (Còpia targeta sanitària, copia del llibre de vacunacions) 

                                                                *No es considerarà formalitzada la inscripció si no s'ha realitzat aquests passos. 

Dies d'activitat i horaris

- Dilluns (17:30h a 19:00h)

- Dimarts (Castellterçol) (17:15h a 18:45h)

- Dimecres (17:30h a 19:00h)

- Dijous (Castellterçol) (17:15h a 18:45h)

- Divendres (17:30h a 19:00h)

Preus i forma de pagament 
 

- La forma de pagament de l'activitat serà a través de gir bancari o en efectiu.

- El preu de matrícula serà de 30,25€ les noves incorporacions, i de 20€ els alumnes amb continuïtat.

- El pagament es formalitzarà en 10 quotes, del més de setembre al més de juny. 

- Les quotes es cobraran la primera setmana de cada mes

Un dia per setmana = 30,25€ 

Dos dies per setmana = 36,10€

Tres dies per setmana = 43,5€

DOCUMENT D'INSCRIPCIÓ