INSCRIPCIONS CURS 2020 - 2021

IMG-0196.JPG
IMG-0756 (1).JPG
6a1fd881-3969-49e9-ad3d-5d98302ad747.JPG

Les inscripcions pel proper curs 2020 -2021, s'iniciaran el proper dia 2 de setembre, i es finalitzaran el dia 18 del mateix mes o al exhaurir la totalitat de places disponibles. 

L'activitat extraescolar s'iniciarà la setmana del 21 de setembre 

Per portar a terme la inscripció has de seguir els següents passos: 

- Omplir el document d'inscripció

- Omplir l'autorització(SEPA) per formalitzar els cobraments mensuals de les quotes 

- Presentar tota la documentació necessària (Còpia targeta sanitària, copia del llibre de vacunacions)

- Declaració autoresponsable COVID-19 

Per reduïr la probabilitat de propagació de la COVID-19, tota la documentació s'haurà de lliurar de lliurar telemàticament i en format PDF en un mateix document  

                                                                *No es considerarà formalitzada la inscripció si no s'ha realitzat aquests passos. 

Dies d'activitat i horaris

 

 

Preus i forma de pagament 
 

- La forma de pagament de l'activitat serà a través de gir bancari o en efectiu.

- El preu de matrícula serà de 30,25€ les noves incorporacions, i de 20€ els alumnes amb continuïtat.

- El pagament es formalitzarà en 10 quotes, del més de setembre al més de juny. 

- Les quotes es cobraran la primera setmana de cada mes

Un dia per setmana = 30,25€ 

Dos dies per setmana = 36,10€

Tres dies per setmana = 43,5€

DOCUMENT D'INSCRIPCIÓ